Atypische myopathie bij paarden

16/06/2019 - 16:34

Donaties voor atypische myopathie

Wij hebben vastgesteld dat het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie zich ook bevindt in de zaailingen van sommige esdoorns, voornamelijk Acer pseudoplatanus (= de 'gewone esdoorn').
We hebben gemerkt dat de zaden en zaailingen, die bij de huidige temperatuur aan het kiemen zijn, ook het toxine bevat en dat zij voor de vergiftigingen in de lente kunnen zorgen.
Het is dus belangrijk dat paarden deze zaailingen niet eten. Voor paarden die in de wei lopen is het dus belangrijk de weide te controleren op de aanwezigheid van deze zaailingen. Als zaailingen worden gevonden kan geprobeerd worden deze te vernietigen door te maaien of door ze te verbranden. Uit ervaring weten we dat, na het grote aantal gevallen gedurende de herfst (> 1400 in de herfst van 2013), de risico’s in de volgende lente verhoogd zijn. In de lente van 2014 hebben we helaas al de eerste gevallen vastgesteld. We nodigen U en al Uw contacten in de hippische wereld uit, u in te schrijven voor de waarschuwingen die uitgaan van de officiële website voor atypische myopathie, die onderhouden wordt door wetenschappers van de Universiteit van Luik : www.atypicalmyopathy.com

Mocht er bij U een geval bekend zijn dan stellen wij het ten zeerste op prijs als u dit geval aanmeldt via

  • voor de paardeneigenaar : link
  • voor de dierenarts : link

Deel dit bericht a.u.b. met al uw hippische contacten via Facebook of Twitter :
“Help mee uw paarden tegen atypische myopathie te beschermen door het opzetten van een efficient alert systeem. Onze missies zijn het voorkomen van de verspreiding van de toxines in de weide en het vinden van een behandeling tegen deze dodelijke ziekte. Om dit te kunnen doen hebben we uw hulp nodig.
Er is op dit moment geen gesubsidiëerd wetenschappelijk onderzoek naar atypische myopathie! Het succes van ons project is geheel afhankelijk van Uw gulheid. "

Daarom hebben wij SAMARATHON opgestart met als doel :

  • Subsidiëren van een voltijdse wetenschapper voor een periode van 3 jaar
  • Fondsen voor het verzamelen en analyseren van stalen nodig voor het wetenschappelijk onderzoek
  • Uitvoeren van laboratoriumonderzoek om eventuele behandelingen te kunnen uittesten.


ONAFHANKELIJK VAN HET BEDRAG DAT U BESLUIT TE DONEREN, UW DONATIE IS TEN ALLEN TIJDE TEN ZEERSTE GEWAARDEERD.

Nodig al Uw vrienden en kennissen uit de paardenwereld uit om dit onderzoek te steunen door middel van donatie.

Alle giften aan de Universiteit van Luik met betrekking tot atypische myopathie zijn fiscaal aftrekbaar.
Dit betekent dat een gift vanuit België van 100 euro U uiteindelijk slechts 65 euro kost. De fiscale aftrekbaarheid geldt voor een donatie vanaf 40 euro. De gegevens voor een donatie zijn:


Rekeninghouder: Patrimoine de l’Université de Liège
Adres: Place du XX Août 7, 4000 Liège, Belgium
BTW Nummer: BE 0325777171

Bank rekening: IBAN: BE79 0910 0157 1833 (BIC: GKCCBEBB )

Bank: BELFIUS BANK/BELFIUS BANQUE
Adres: Boulevard Pacheco 44, 1000 Brussel

Referentie (*) : D.VTSFPH201-01 – Recipient of the gift: Research on Atypical Myopathy – Scientific manager: Votion Dominique (U015567)
(*) Deze melding is essentiëel om de donatie toe te kennen aan het atypische myopathie project


Als u wilt dat uw naam op de pagina met “donateurs” verschijnt, gelieve dan een email te sturen Dominique Votion

Met vriendelijke groet, Het team van AMAG