Erebestuursleden van BEPS

BEPS werd in 1983 opgestart onder impuls van de professoren Muylle en De Smet (UGent), en Lekeux en Hennau (Ulg).

Prof. em. Paul De Smet