Gebruik van geneesmiddelen bij paarden

Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen

16/06/2019 - 16:57

Het FAGG, het FAVV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben in 2017 een samenvattend document over het gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen opgesteld en op de website van het FAGG geplaatst.